Warunki rezerwacji

  1. Zapoznaj się z ofertą www.czolenko-kajaki.pl
  2. Skontaktuj się telefonicznie bądź mailowo w celu ustalenia szczegółów.
  3. Po ustaleniu obopólnych warunków i ich akceptacji w celu rezerwacji usługi wpłać zadatek w wysokości 30% ustalonej wcześniej ceny.
  4. Zadatek wpłać osobiście lub na nr. konta:                                                                                                    PKO BP: 38 1020 1879 0000 0002 0040 4624,  Michał Brandt – Czółenko Kajaki,                  ul. Kościerska 15, 83-430 Stara Kiszewa, Tytułem: „nazwa i termin  usługi”.
  5. Rezerwacja usługi jest ważna tylko po wpłaceniu zadatku w ciągu 7 dni od akceptacji warunków.
  6. Po upływie 7 dni i braku wpłaty rezerwacja jest anulowana.
  7. Tylko zamawiający usługę może wprowadzić zmiany do ustalonych wcześniej warunków; zamawiającym jest osoba kontaktująca się z czolenko- kajaki i rezerwująca usługę.
  8. Pozostałą część kwoty ureguluj w dzień rozpoczęcia usługi, bądź przed jej rozpoczęciem.
  9. W przypadku nie ustalenia przyczyn rezygnacji, zadatek nie zostanie zwrócony.